Prohledat tento blog

pondělí 26. listopadu 2012

Poetika z Beskyd - vlčí hlídky a úvahy

 Já,kočička jsem byla v Beskydech ,z důvodu ochrany šelem v Beskydech,horského pásma Karpat,aby jsem se účastnila vlčích hlídek,které monitorují výskyt velkých šelem a již jen svým pobytem v přírodě odrazují pytláky a lovce,od páchání trestného činu,to je bohužel stejná skupina osob,myslivec je jedna a tatáž osoba,prostě pytlák.Toto zjištění mne natolik zarazilo,že mám o čem přemýšlet,dává mi to souvislost s mnohými dalšími úvahami.
 Tematicky bylo setkání velice zajímavé,dozvěděla jsem se spoustu informací,které si dávám do kontextu se svými znalostmi a poznatky,bylo to velmi intenzivní,že to musím sama  v sobě zpracovat.Zde jsou fotky,z vycházky monitorovací,kde jsme odlili rysí stopu a potkali mnoho dalších stop zvěře a též jsem zaznamenala lidské škození,jakou stopu zaznamenává v přírodě člověk,co zanechává,ano uvědomila jsem si,že člověk degeneruje,protože mu chybí přirozený nepřítel,že vliv člověka je devastující,jak na přírodu,tak na něj samotného,to co reguluje člověk,je odsouzeno k záhubě,neboť jeho mechanismy jsou nefunkční a jsou čistě vedeny sobectvím a krátkodobým prospěchem.Jako přednášející byl účasten pan Michal Kalaš ,z národního parku Malá Fatra,který se s velkým nasazením věnuje pozorování medvědů a tomu,aby lidé a medvědi mohli žít v jedné lokalitě,spolu na,kdekoliv,konkrétně na Slovensku,přes všechny pověry,předsudky,napravuje veřejné mínění a pravdivě informuje,pozoruje,zkoumá.Pouštěl nám krátké záběry,z fotopastí a krátký film,kterak chytají medvědě do sklopce a nasazují obojky,pro pozorování a sbírání telemetrických údajů.A vyprávěl,bylo to tak poučné a zajímavé,pokud mi bude dáno a budu mít tu možnost,moc ráda se účastním jarního sčítání medvědů na Fatře,jako dobrovolník,počtář a pozorovatel.
 Věděla jsem,že lidská hloupost nezná mezí,ale že až tak to jsem netušila,uvědomila jsem si a to velice jasně,při promítání filmu,o medvěděch,jak žije,kudy chodí,co baští,kde spí,jak se stará o mladé,kdy probíhá říje,jak se chovat,při setkání a jak se vyvarovat střetu,jak se chovat v přírodě,aby nedocházelo ke konfliktu,jak zabezpečit majetek a  zabránit škodám na majetku,díky tomu mi došlo,jak je člověk hloupý a zdegenerovaný,stižený tupostí,v zajetí pověr a předsudků,odsouzen k zániku,jen velice držím palce přírodě,jejím druhům,medvědům a všem druhům,aby člověk ve své zběsilé jízdě sebedestrukční se zničil,zcela dle zásluh a příroda,její cenný genetický prvek se obnovil,pokud to bude možné,neboť se člověk zničí,právě proto,že vyhubí ty druhy kole sebe a zahubí se v mrtvém prostředí vnitrodruhovou agresí,což se děje,ž jsem to tu párkrát avizovala,že to psal etolog Konrad Lorenc,v 80. letech minulého století a děje se to,vnímá to část lidstva,žel většinová kultura a tlak na ekonomický vývoj a komfort člověka,pohodlí a prosperitu bude zřejmě poslední labutí písní,pro přírodu a potažmo člověka.Říkám,člověku to patří,zaslouží si to,jen žel,vezme sebou to vše,co zničí,nepůjdou obnovit vyhynulé druhy,zřejmě je pak nahradí ve volném prostoru třeba jiné znova vyvíjející druhy,začne to znova,od plazů a hmyzu.Po kolikáte už ?
 Na krásném příkladu,doslova ilustrujícím mně krásně došlo,jaký vývoj to může mít,neboť člověk na rozdíl,od mědvěda je úplný idiot,trotl,kretén,mentální omezenec,hlupák a ti,jak bývá pravidlem se rádi prosazují,na úkor druhého a jsou agresivní a útoční.
Tak pan Kalaš je ten,co řeší škody,které napáchají medvědi a též řeší,jak jim zabránit,je jedním z těch,co řeší výši proplácené škody a snaží se,aby nadále se situace neopakovala.A tak v krátkém filmu bylo znázorněno,kterak se zabraňuje škodám a nebezpečí,že je třeba zamezit medvědu přístupu k odpadkům,stáda se chrání elektrickými ohradníky a nejlepší ochrana je pastevecký pes,ten vycvičený k ochraně stád,ne nějaký gaučák a stejně degenerovaný vlčák,či jiný druh,co ho stejně degenerovaný člověk uváže na řetěz,žel díky technologiím zřejmě v tomhle souboji o životní plac a místo zvítězí člověk,chováním,které v jeho případě vede k přímé záhubě,ale zničí i ostatní.Moc držím palce medvědovi,mišovi,miškovi a všem chytrým,co používají intuici a vlastní rozum,moudrost a neztratili s tím kontakt,se svými vnitřními životadárnými impulsy.Můžeme si vzít příklad z moudrosti medvěda,jednak se vykašle na stádo hlídané jedním,či více pasteveckými psy,prostě se na to vyprdne,nevynaloží námahu,stejně je jeho hlavní jídelníček sestaven z trav,ovoce,prostě medvěd se pase,to kočička ví,už asi od 4 let,pase se i grizzly,divné,že to nevědí myslivci a široká veřejnost?Proč asi ?No nic,odbočka.Tak medvěda přejde chuť na ovečku,co dál,medvěd je veliký,velikánský...co?No mlsoun !!!!Miluje med,tomu neodolá,takže se řeší škody na úlech,jsou to takové maringotky,postavené v lukách,prostě pojízdné úly,co známe a viděli jsme všichni,po návštěvě medvěda je dřevěný domeček rozsekán na cucky a třísky z něj se válí,v dosahu několika metrů,medvěd prý během pár návštěv udělá z úlu kůlničku na dříví,doslova,viděla jsem fotky,pěkně demonstrovali medvědovu sílu a šikovnost,chytrost.No a stačí natáhnout elektrický ohradník a medvědi udělají kolem ohradníku cestičku,ale úl zůstane celý a včelky dál mohou plnit plástve.Škody,co způsobí mlsný mišánek jsou hrazeny a chovatel si může pořídit úl nový,včetně ohradníku,dokonce škody jsou hrazeny tak velkoryse,že toho lidé zneužívají,ale na elektrický ohradník jim nezbyde,člověk je hloupé a navíc hamižné hovado.A teď příklad,v dokumentu byly ukázky,kterak úly chránit a jak je to špatně,došlo mi,že medvěd je chytrý,oproti majiteli úlu,co si myslel,že má vyřešeno,když úl ověsí PET lahvemi,naplněnými vlastní močí,ano,medvěd má respekt z člověka,tedy moč funguje,medvěd je ovšem chytrý a vyhodnotí situaci,že pach moči je přítomen,bez účasti člověka a tak po několika návštěvách,kdy si medvěd toto ověřil,došlo k oné přeměně úlu v kůlničku na dříví,co vydávala zápach,jak veřejné záchodky.Ano,musela jsem se smát,protože bylo vidět,kdo z těch aktérů příběhů byl kretén,medvěd to nebyl,ten krásně přemýšlel a nacpal si bříško sladkým medíkem.No,těžko se domnívat,že majitel,co mu byla způsobena škoda,při svém způsobu uvažování si z náhrady škody pořídí ohradník,tipovala bych to,že preferuje jinou komoditu,auto,televizi,či něco podobného,no a takhle na idiocii zajde lidstvo.
Ovšem tenhle názorný příklad je k pousmání,stejně veselý je ten,kterak je třeba ohradit kukuřici,ta bez ohradníku dojde k úhoně a stává se,že když vjede do pole kombajn,tak se z pole vykutálí medvědi a utíkají na všechny strany,protože proč chodit z pole,oni si tam rádi,i v klidu schrupnou.
No a varovný příklad demence člověka je ten,kdy pán,z důvodů úspor zabezpečil úl na své zahradě podomácku vyrobeným ohradníkem,do kterého pouštěl proud ze sítě,tedy 220 w,bylo zvykem,že malý žáček na druhém stupni se učil,z jakého důvodu se nemá sahat na dráty a proč je elektrický proud nebezpečný,že je vodivý,to pána v hlavě nenapadlo,že v konečném důsledku to důmyslné zařízení,které vyrobil,mohlo usmrtit medvěda,jeho samého,členy rodiny a to i na větší vdálenost,v případě vlhka a mokra,pokud by toto důmyslné zařízení měl na veřejně přístupném místě,mohl zabít kohokoliv dalšího.Obecné ohrožení,tak se to nazývá.Co z toho vyplývá,že majitel úlu je idiot,kterého matka příroda selektuje,pro jeho neuvěřitelnou blbost,ale s největší pravděpodobností tento pán bude spíše celý život způsobovat škody druhým,svým neuvěřitelným kretenismem.
K tomu není co dodat a je to téma k zamyšlení,kam to lidstvo spěje ?
 Je samozřejmě velmi zajímavé,že medvěd není vůbec agresivní bytost,že do poslední chvíle o sobě nedává vědět,že rád je s člověkem a podílí se na jeho potravě,ať zemědělských plodinách,medu,úrodě ze sadu,ano navštívený sad po medvědovi vypadá opravdu olámaně,i lísky,rostoucí v polích,planě v lesích,medvěd telepaticky předá takovou informaci štěkajícímu psovi na řetězu,u boudy,že ten vyplašen,do rána ani neštěkne a ještě zřejmě dlouho trpí postraumatickým tresem,ale nezkřiví mu ani chlup na hlavě a přitom by mohl,kdyby to byla tak krvežíznivá šelma,jak je líčena,v poklidu si pak hoduje v sadu,či na člověkem odhozených odpadcích,což je ovšem průser,neboť si tak zvykne obstarávat potravu a to není dobře.
 V lese medvěd s oblibou spí u turistických chodníčků,v mlází a nikoho nenapadá,pokud na něj někdo vyloženě nestoupne,což se nestává často,velmi zřídka dochází k takovým jevům,pokud nutně dojde ke konfrontaci,fyzické,tak se stává,že se lekne,myslím medvěd a uteče,většinou se leknou oba,pokud se stane,že dojde k tomu,že se medvěd lekne,ale neuteče,že medvěd ubalí člověku lepanec,který vzhledem k medvědově velikosti může být fatalní,prý je nejlepší omdlít a přečkat,k tomu může dojít,pokud je vzdálenost mezi medvědem a člověkem v řádu desítek metrů,ale medvěd ve vetšině případů zvolí útěk,či se nepřibližuje,člověk o něm ani neví,v těch případech,kdy došlo k napadení pracovnic lesa,lesníka,či lesního pracovníka,kdy utržili šrámy,je na zvážení,zda nebyl medvěd postřelen,zraněn,což prý myslivci s oblibou dělají,že pálí po medvědovi,když ho uvidí,má zranění v měkké části,ve svalovině a bolí ho to a je podrážděn a tak v případě,že se v blízkosti setká s člověkem,tak se mu nevyhne a nějakou mu přišije.V jednom národním parku fotografové  fotí medvěda,ze vzdálenosti 5 metrů,kterého přilákali na masitou potravu,mršinu,tak řečenou újeď a je otázka času,kdy to nějakého medvěda přestane bavit,vypadá to,že je medvěd velice trpělivé zvíře,jsou i případy,že partička výrostků slaňovala k medvědímu brlohu a on,přestože tam byl,tak je prostě neprofackoval,prý myslivci střílí po všem,co se pohne,ač je to zakázané,vozí tam zpovykané zbohatlíky na povolený,i ilegální odstřel,chybí velcí medvědi,zřejmě z důvodu honby,za trofejním lovem,medvědice i s mladými medvíďaty se převážně pase a je velice obezřetná,tak prostě se vyhýbají setkání s člověkem,paradoxně se zažitým přesvedčením,jak se máme chovat v lese,máme hlučet,vyluzovat zvuky,co do přírody nepatří,tedy to není pískání,které může připomínat zpěv ptactva,máme třeba tlouci o sebe trekovými hůlkami a být v hovoru a hlavně,nemáme lézt do mlází,tam medvěd rád odpočívá,kdybyste viděli rozlohu Malé Fatry a počty turistů,pochopíte medvěda,že si rád schrupne v poli kukuřice,o samotě a v klidu.
 Vzhledem k počtu napadení člověka je medvěd mnohem bezpečnější mazlíček,než kterýkoliv domácí psík,jezevčík je proti medvědovi nebezpečná a krvelačná šelma,co se počtu napadení týče,nemluvím o rotwajlerech a pitbulech,jejichž velikost z nich činí opravdu nebezpečné zvíře pro člověka.Ano medvěd má tu velikost a tím pádem i razanci,že když padne ťafanec,jedna od medvěda,může Vás roztrhnout,drápem,od brady,až k pupku a tím dojde k ohrožení na životě,protože člověku otevře méďoch břišní dutinu a obnaží ho v celé jeho zranitelnosti,ale k tomu pokud dochází,tak velmi často z důvodů,že je něco špatně,ano,ze strany člověka.To,že by medvěd člověka zabil se nestalo,za celou dobu návratu medvěda do přírody a grafy let minulých ukazují na největší množství útoků,zhruba před 4 lety,to bylo 7 útoků a došlo na zranění taková,že doba hojení byl v řádu týdnů,šrábance,kousance,nejvážnější byl případ,kdy v kempu,u místa nekrytých odpadků,medvěd vytáhl turistku ze stanu.Za dobu posledního roku,došlo k takovému fackováni ve dvou případech,týkalo se myslivce a pracovníka lesů,kdy tito utržily šrámy.Medvěd utekl.Samozřejmě šrámy jsou takového rozsahu,které odpovídají medvědovi,je to velký tvor,má velké drápy a zuby,dospívá 3 roky,v dospělosti dosahuje váhy nad sto kil,samice 140,urostlý samec může mít 300 kil,jo grizzly,kodiak a medvěd kamčatský,největší forma medvěda hnědého,toho našeho chlupáče může dosahovat tuny.A i ten grizzly není taková krvelačná šelma,jak se uchovává v podvědomí lidí,já to vím,četla jsem to v dětství,překvapilo mně,že v mé plné dospělosti narážím na stejnou neiformovanost a nezájem o skutečnost,takovou,jaká je.Píšu o medvědovi,neboť ohrožení ze strany rysa na člověka není,rys je velmi plachá kočkovitá šelma,váží 30 kilo a člověku se vždy vyhýbá a střet s člověkem nebyl nikdy zaznamenám.Vlci jsou také velmi plaché šelmy a v novodobé historii,po vyhubení vlků okolo 18.stol. v Evropě,tak také nyní,kdy se vrací do přírody,tak takový případ napadení,či ohrožení člověka neexistuje,vlk je plaché zvíře,které se člověku vyhýbá,v současné době je jeho výskyt tak řídký,v Beskydech,že ten jediný pohyb a pobyt,co byl zaznamenán na fotopast,letos v létě,skončil bohužel tragicky,zdokumentovaný vlk,byl v průbehu několika dnů nalezen,sražen autem,byla to mladá vlčice,fena,putující,ze Slovenska,přes Beskydy,tak takto smutně skončila její pouť.Rozepisuji se,z pocitů,ač jsem původně nechtěla,musím si to utřídit,v průběhu semináře bylo mluveno o nebezpečí pytláctví,jsem velmi otřesena,že pytláci a myslivci,co se mají o zvířata starat a chránit druhovou pestrost jsou jedna a tatáž skupina.Tak tímto zjištěním jsem velice otřesena.Úmrtnost,čili mortalita velkých šelem je způsobena v tak velkém podílu,asi 30 % dopravními nehodami,kdy zvířata migrují a nejsou schopny přejít síť dálnic a železnic,což je s největší pravděpodobností důvod,k nevratému zaniknutí druhů těchto krásných tvorů,zřejmě i v časovém horizontu,takovém,že se na něm podílí současná generace člověka,proto je nutné vzdělávat a vychovávat lidi k ochraně,prozření,uvědomění,velmi varující jsou ztráty způsobené pytláctvím a stupidním chováním myslivce,toho co z přírody těží,jako by to bylo pole,co každoročně oseje bramborami,není to tak,ale vysvětlujte to myslivci,kteří klidně zastřelí na honu 4 vlky,tím vyhubili smečku,která se vrací do přírody desítky let,to samé platí o rysech,jsou případy,kdy se tímto sami myslivci pochlubí,fotografiemi,z důvodů honění ega,no jasně,mají malé penisy,můžou snad za to ty zvířata ?Můžou si být jisti,že pokud se takto budou chovat nadále,že jejich potomci penisy mít nebudou,už vůbec.To nepochopí,trauma z neztopořenosti si kompenzují puškou a organizací v mysliveckém spolku,navíc si celoročně nacpou mrazák a to je ten maximální horizont,který je takový průměrný kretén schopen vidět.Vlastní požitek a užitek.Pytláci se na mortalitě podílí,jen v zjištěných případech 15 %.Celková mortalita,součet nehod,přirozeného úmrtí,pytláctví je taková,že tyto krásné šelmy nemají šanci bez ochrany přežít,natož se rozšířit.Tak a to je právě velmi smutná a varující informace.
 Souhrn těchto jevů je natolik varující,že dost pochybuji o tom,že mínění člověka se změní,přitom je to jeho jediná šance,pro záchovu života,jeho potomků,těžko říct,zda se něco změní,v tuto chvíli mně napadá jediné,co selektuje člověka,destrukce,kterou si působí sám,válka.Jen jestli to již není důsledek zdegenerovanosti,že lidé se raději sebezničí,než by sami od sebe něco změnili.Je pravda,že s tímto si vždy dokázala příroda poradit.Společnost,kde jsou lidé rezistentní na léky,je načatá,pro nějakou pěknou celoplošnou pandemii,epidemii,lidé,co se ve středověku odnaučili mýt,postihl mor a hladomor,když pronásledovali černé kočkovité šelmy,spolu s čarodějnicemi.Nevím,zda jásat,či kvílet,když je jasné,že je tak člověk otupen konfortem a bohatstvím a přitom kvílí,že je v bídě a touží pouze po hmotném dostatku a přitom ztrácí schopnost se vůbec  uživit.Věřím pevně,v moudrost přírody,že zasáhne,protože,pokud medvěd se neumí uživit a jde k odpadkům,ztratí přirozenou plachost,tak je zastřelen,protože je ohrožením pro ostatní,tak mně napadá,že jsem kočička prozíravá,já už se v létě naučila střílet,no,doučila,z malorážky je to fuška.Ale doba k tomu směřuje,že nelze zůstat pasivní a být soucitný k těm,co co mi následně zakroutí krkem,to je pěkná krávovina.Poměr parazitů  na hostiteli má být vyvážen,pokud se přemnoží parazité,umírá hostitel,prostě abych to shrnula,člověku chybí predátor,člověk nalezl mechanizmy,jak přežít,tím snížil a eliminoval rizika,ale zapomněl na to,že degeneruje,je to degenerativní,navíc ztratil pud sebezáchovy,přijímá s otevřenou náručí ty,co mají zůstat za branami,každá kultura se rozpadla,když byla na svém vrcholu,pak atrofovala a byla pohlcena,dobita barbarskými kmeny,historie se opakuje,ale jak chtít uvedomění po lidech,co nevidí delší horizont,než onu naplněnou lednici,důchod a sociální jistoty,mohu v poklidu říci,že se jich nedožijou,je to chiméra,iluze,mája,učebnicový příklad z buddhistických poučných příběhů.Ano,ponaučila jsem se a jsem za to ráda,neboť přírodě prospívá predátor,tam kde se vyskytuje medvěd,rys,vlk tak je populace zdravá,odolná a generuje zdravé jedince.Což je velmi důležité,pro záchranu.Kočička je velmi cítící a soucítící bytost,také byla vždycky zneužívána její dobromyslnost a její zdroje.Vrátila jsem se domů,ke svým vymazleným kočičkám,co jsem našla,malá Macinka je takový plyšový puclínek,co by mu rys zakroutil krčkem naráz,ale kočička už ví,že nebezpečí pramení,né od rysa,nýbrž od lidí a vzpomněla si na průpovídku,co jí dávno někdo říkal,když kvílela a bála se jít lesem domů,potmě,v noci,úplně na kaši,do pelíšku,přes les plný divočáků,co měli v kočičí fantazii velikost medvěda a útočnost ?Aha,tu útočnost si kočička ztotožnila s lidským chováním,zřejmě kočička potkala divočáků spoustu,ale o žádném nevěděla a jediné nebezpečí by bylo,kdyby byl čuník zraněný a to nebezpečí pochází od člověka.Ano,potkala sražená zvířata,auty,vždy jí málem srdce puklo bolestí a lítostí.A kočička vyklepala z připraveného spacáku na praní Pupíčka,kočička je možná postižená hygienickou obsesí,ví moc dobře,že spacáky se neperou,že tenhle do - 28 stupňů v extrému své vlastnosti ztrácí,ještě s aviváží,ale co,než kočička pojede do těch Himalájí potrvá,ale než pojede hlídat rysy,měla by se zamyslet,aby pak nenašly jednu zmrzlou kočičku,zhýčkanou komfortem,há,há.No,sebereflektuje,kočička,s tím musí něco udělat.Teď především vyprat spacák,já vím,až příští spacák budu hlídat,fakt se prát nemohou,ne tak často,ztrácí tu schopnost držet teplo,ztrácí ten původní účel a jsem znova u toho,degeneruje mi spacák.Jediné co vím,že v mé domácnosti myši nejsou,jak by také byly,ve 4.patře,s výtahem,ale nebyly ani v mém předchozím bydlišti,co jsem musela opustit,prostě i ty myši věděli,že nemají chodit do zahrady,sklepa,míst,kde bydlí kočičí smečka,z části lovící.Jo a přesně,myši měli v okolí lidé,co jak to říct,kulantně,žili v bordelu,ve špíně,s odpadky.Vzpomněla jsem si najednu pěkně ilustrující historku,jak jeden pán,u nás na louce,s dovolením bratra pořádal mejdan,pekl prase,bratr se účastnil,mejdan skončil,všichni odjeli a zůstalo tam dost nepořádku,já jsem chodila chvíli okolo a došla mi záhy trpělivost,bordel jsem nasoukala do 2 velkých plastových pytlů a nechala tam,jenže sousedovic Cindy,můj oblíbený vlčák,kamarád,co k nám chodila na mlsky,v noci pytle roztrhala a rozházela,v noci mi zůstala venku a nepřišla malá štíhlá slečna kočičí Pacinka,já o ní měla strach,samozřejmě,že z důvodů existence silnice a imaginárního stresu,no ráno Pacinka přiklusala na zavolání,či dokonce seděla na okně,já dole v zahradě našla potkana,mrtvého,rozcapeně ležícího na cestičce,s chybějící,již sežranou jednou tlapou a vyžraným bříškem,tak jsem  si říkala,že by Pacinka lovila,taková něžná kočička  a byla takové,ehm,gurmánské čuně?Vypadalo to tak,že by sežrala kus takového zvířete,nebezpečného,že by ho zabila ?Možná i jiná šelma,těžko říct,ale po instruktáži vlčích hlídek vím,co jsem nevěděla,že rys svou kořist požírá,od kýty,zadní,aha,tak vida,přesně tak to bylo.Tehdy mi došla trpělivost,protože u nás se tito hlodavci nevyskytovali a onen nebohý potkánek se natáhl za tím čurbesem,na louce,po mejdanu,vzala jsem si pracovní rukavice,nové pytle a ten bordel,co se nadále rozvaloval po mejdanu na louce jsem sebrala,našťouchla do pytle a odvezla na kolečku bratrovi do garáže a zamkla,neboť jeho odpovědnost byla po kamarádovi uklidit bordel,pokud to neuklidil kamarád sám.Tak a vlastně se už nedivím,proč jsem se musela z teritoria,které jsem tak milovala vystěhovat já,do Prahy zpět.Že tam eskalovala řekněme neshoda a nenávist,či co ?Tak názorný příklad devastace a krátkodobého prospěchu,směřujícího k destrukci.Ježkovi oči,kam mi to téma zase uteklo ?
Jen tak se usebírám a domýšlím,že osobně nemám zájem se na devastaci podílet a chovat se také tak,uvědomuji si,že jsem jen malé kolečko v soukolí a že nemám takovou sílu ovlivnit a změnit chod a podstatu děje.Ani nevím,zda je možné to změnit,apelovat,připadá mi,že jen malý zlomek aktivity se uchytí a vyklíčí a přinese plody.Z toho,jak člověk ničí vše okolo sebe a nevnímá to,je bezcitný a projevuje krutost,z toho mi bývá smutno,když vidím takovou snahu a výsledky,těchto skupin,co jsou dobrovolné a mnohé z těch aktivit jsou v jejich volném čase,tak vidím malou naději,že ta snaha se někde musí zobrazit.Kdoví,možná proto jsme měli možnost odlít stopu rysa,možná proto pár vlků migruje ze Slovenska,možná proto žije v Beskydech možná medvěd,možná jeho život skončí puškou lovce,co sedí v posedu a má zbytkový intelekt a rozum a nedosahuje medvědu,ani k chlupatému kotníku,možná i ten poslední okamžik člověk propase,možná ne,možná stejně,jako ten lovec si nebude uvědomovat,že je to jeho poslední šance,možnost se zachránit,před úpadkem a devastací člověka,jako takového.Možná ten stav úpadku bude trvat tisíce let a není to nic dramatického,jen okamžik z pohledu vesmíru,možná to bude okamžik,takový,že ho zaznamená i člověk,možná i já,možná generace příští,možná,možná vše spěje k nápravě,možná dokončím kavárnu,budu promítat dokumenty a fotky a budu prodávat nejlepší kafíčko v  Praze,Evropě,možná i rum a tequilu,možná,možná přestanu kvílet,možná budu počítat medvědy na Malé Fatře,ač mně jímá ve tmě strach,možná jsem jen ve tmě a nevidím cestu,možná si nevím rady,možná jsem přecenila svoje síly a možná jsem si tak úplně nevšímala přirozených vlastností člověka,které nejsou zdaleka tak vznešené a altruistické,když dojde na čin,ano v hubě člověk přemele spoustu klišoidních keců a žvástů,ale často činy bývají jiného rázu,v nesouladu s prázdnými slovy a proto možná se stane,že svět nedosáhne tragického úpadku,záleží jen na jednotlivých a celku,pokud bude vůle ke změně,je možné,že je naděje.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Jste vítáni.